ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД НБУ

ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР», відповідно до рішення Ради Платіжної організації Національної платіжної системи «Український платіжний простір» (протокол № 57/10/2019 від 31.07.2019), набув статусу інформаційного еквайра та отримав дозвіл на виконання функцій інформаційного еквайра НПС «ПРОСТІР». Разом із цим, ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР» додано до Переліку інформаційних еквайрів НПС «ПРОСТІР» на офіційному сайті.

from nbu